Gói Mâm Quả

NGUYÊN TẮC TRẦU – CAU, TRÀ – RƯỢU, MẶN , NGỌT.
SỐ 6 MANG QUAN NIỆM LÀ ( LỘC)
Gói 1:

1.  Mâm quả trầu – cau.
2. Mâm quả trà – rượu – đèn
3. Mâm quả trái cây.
4. Mâm quả bánh su sê ( hoặc bánh bía , bánh bông lan)
5. Mâm quả bánh kem
6. Mâm quả xôi gấc gà

Gói 2 :

1.  Mâm quả trầu – cau
2. Mâm quả trà – rượu – đèn
3. Mâm quả trái cây
4. Mâm quả bánh su sê ( hoặc bánh bía , bánh bông lan)
5. Mâm quả xôi gấc ( không gà)
6. Mâm quả heo quay ( hoặc heo sữa quay)


BẢNG GIÁ CHI TIẾT1 nhận xét: